HOTSPOT ZA INTERNACIONALNE INVESTITORE
VELIKA ULAGANJA
STABILNOST I SIGURNOST
INVESTICIJE SA DOBRIM PROFITOM
INVESTICIJE U CRNU GORU!
 
Crna Gora je jedno od najinteresantnijih područja za investitore u nekretnine na prostoru Jadrana. Velike investicije kao što su Porto Montenegro Petera Munka, porodice Rotšild i nekoliko ruskih oligarha su zemlju dovele u centar pažnje.

Sa svojih pet velikih trgovinskih i feribotskih luka (Bar, Herceg Novi, Tivat, Kotor i Zelenika) Crna Gora predstavlja važnu ekonomsku lokaciju. Grad Bar sa svojom velikom lukom, prekookeanskim vezama za ceo svet i dobrom saobraćajnom mrežom predstavlja jednu veoma dobru logističku lokaciju.

Pored toga ova zemlja na osnovu postojećih trgovinskih ugovora sa EU zemljama i Rusijom, kao i svojim članstvom u EFTA i CEFTA asocijacijama za slobodnu trgovinu, obezbeđuje pristup tržištu od 650 miliona potrošača. Nakon svoje nezavisnosti, Crna Gora je takođe pristupila međunarodnim institucijama kao što su Svetska banka i IWF.
Crna Gora kao jedina zemlja izvan EU kao nacionalnu valutu koristio evro i već je podnela zahtev za prijem u EU.  

12 razloga zbog kojih treba investirati u Crnu Goru:

1. Stabilnost i sigurnost
2. Dinamičan rast ekonomije i razvoja
3. Strateški geografski položaj
4. Centar za regionalna preduzeća
5. Mlađa populacija ljudi sa višejezičnim znanjem
6. Kvalifikovana radna snaga
7. Povoljna poreska klima
8. Vlada orijentisana na biznis
9. Isti odnos prema stranim i domaćim investitorima
10. Dobar kvalitet života
11. Lak start up novih poslova
12. Podnet zahtev za prijem u članstvo EU


Osnivanje poslovnog društva:
- Minimalni kapital za osnivanja d.o.o.: 1,- EUR
- Minimalni kapital za AD: 25.000.- EUR
- Taksa za upis u registar preduzeća 10.- EUR
Porezi:
- Porez na dobit: 15%
- PDV: 17%
- Corporate tax: 9%
- Mogućnost oslobađanja od poreza na period duži od 10 godina


Investicije:
- Isti odnos prema stranim državljanima
Pravo posedovanja zemljišta:
- Bez ograničenja


Devizno pravo:
- Liberalna prava po pitanju deviza
- Bez ograničenja po pitanju povraćaja sredstava
- Obaveza deklaracije kod unosa iznosa većih od 2.000 EUR
Zakon o radu:
- Prosečna primanja 377,00 EUR
- Veliki broj kolektivnih ugovora
- Potrebna radna dozvola


Carinski propisi:
- Carinske stope su u proseku oko 6%
- SAA with the EU
Ulazak i boravak:
- Sa važećim pasošem 90 dana
- Olakšani pristup građanima iz EU


Copyright © Becici Properties 2013 - Email : becici.properties@gmail.com - FACT SHEET (download)